Наукова робота

Кафедра працює над науковою проблемою «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів». Викладачами кафедри відповідно до загальної наукової проблеми сформульовано індивідуальні проблеми, над якими вони працювали протягом навчального року.

Актуальність теми зумовлена новими підходами в освіті, з-поміж яких одне із чільних місць посідає компетентнісний. Окрім того, освітня парадигма розглядається як система, що постійно розвивається, передбачає взаємозв’язок усіх складових цієї системи (цілевизначення, форми, методи, прийоми тощо).

Основними напрямами дослідження є:

– Держбюджетна науково-дослідна робота «Адаптивна система індивідуальної підготовки гірничого інженера на базі інтегрованої структури штучного інтелекту – «Електронний наставник» (держбюджетна НДР)» (виконавці: професор Бакум З. П., доцент Хоцкіна С. М., викладач Ткачук В. В.);

– Кандидатська дисертація на тему: «Проблема конфлікту в романістиці В. Винниченка 1910-1916 р.р.» (виконала викладач Гладир Я. С.);

– Ініціативна науково-дослідна робота «Мовленнєва компетентність інженера-гірника в сучасних умовах)» (виконавець: доцент Козак Л. В.);

– Ініціативна науково-дослідна робота «Формування мовленнєвої компетентності студентів гірничого напряму у ВНЗ» (виконавець: ст. викладач Ланова І. В.);

– Ініціативна науково-дослідна робота «Формування мовно-мовленнєвих компетентностей іноземних студентів підготовчого відділення та І і ІІ курсів» (виконавець: доцент Мелкумова Т. В.);

– Ініціативна науково-дослідна робота «Формування професійної мовленнєвої компетенції студентів ВНЗ» (виконавець: доцент Пасічна О. В.);

– Ініціативна науково-дослідна робота «Удосконалення форм і методів викладання української та російської мов як іноземних»(виконавець: доцент Савченко А. Л.);

– Ініціативна науково-дослідна робота «Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання» (виконавець: доцент Сулима Т. С.);

– Ініціативна науково-дослідна робота «Психологічні умови формування готовності до професійної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання» (виконавець: доцент Тарасова О. В.);

За звітний період теоретико-практичні результати представлено в докторській дисертації Сушенцевої Л. Л. на тему: «Теоретико-методичні засади формування активізації професійно мобільного кваліфікованого робітника в умовах ПТНЗ», яка захищена в травні 2012 року, та в кандидатській дисертації Мелкумової Т. В. «Комунікативно-прагматичні функції виражальних засобів синтаксису (на матеріалі інформаційних та публіцистичних текстів)» (жовень 2011 р.). Окрім того, Сулима Т. С. працює над кандидатською дисертацією на тему: «Формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю» (науковий керівник, кандидат педагогічних наук, доцент Л. Л. Сушенцева); Ткачук В. В.: «Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів» (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор С. О. Семеріков).