Інформація про спеціальність

Спеціальність “Професійне навчання”

cropped-ico.png

Запрошуємо Вас у КНУ, на факультет інформаційних технологій

Спеціальності:

015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології).     [EN]

015 – Професійна освіта(спеціалізація – електротехніка та електромеханіка).   

[EN] 

Галузь знань:  01 «Освіта»

Праця педагога – це насамперед напружена праця серця лише тому, що це праця серця, це й творчість розуму

В.О.Сухомлинський

Т е р м і н     н а в ч а н н я

БАКАЛАВР (термін навчання: 3роки 10 міс.)

Спеціальність – 015 – Професійна освіта

Спеціалізація – комп’ютерні технології

Кваліфікація – педагог професійного навчання, фахівець у галузі інформаційних технологій

 

БАКАЛАВР (термін навчання: 3роки 10 міс.)

Спеціальність – 015 – Професійна освіта

Спеціалізація – Електротехніка та електромеханіка

Кваліфікація – педагог професійного навчання, фахівець у галузі електротехніки та електромеханіки

МАГІСТР (термін навчання: 1 рік 4 місяців; строк навчання: 90 кредитів ЄКТС)

015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»

Рівень вищої освіти − другий (магістерський)

Кваліфікація – професіонал у галузі обчислювальних систем, викладач