Інформація про спеціальність

Спеціальність “Професійна освіта”

cropped-ico.png

Запрошуємо вас на факультет інформаційних технологій. Випускова кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними ступенями “бакалавр” і “магістр”

Спеціальності:

015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології).     [EN]

015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехніка та електромеханіка).   

[EN] 

Галузь знань:  01 «Освіта»

Т е р м і н     н а в ч а н н я

БАКАЛАВР (термін навчання: 3 роки 10 місяців)

Спеціальність – 015 – Професійна освіта

Спеціалізація – комп’ютерні технології

Кваліфікація – педагог професійного навчання, фахівець у галузі інформаційних технологій

 

БАКАЛАВР (термін навчання: 3 роки 10 місяців)

Спеціальність – 015 – Професійна освіта

Спеціалізація – Електротехніка та електромеханіка

Кваліфікація – педагог професійного навчання, фахівець у галузі електротехніки та електромеханіки

МАГІСТР (термін навчання: 1 рік 4 місяці; строк навчання: 90 кредитів ЄКТС)

015 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)»

Рівень вищої освіти − другий (магістерський)

Кваліфікація – професіонал у галузі обчислювальних систем, викладач