Інформація про спеціальність

Спеціальність “Професійне навчання”

cropped-ico.png

Запрошуємо Вас у КНУ, на факультет інформаційних технологій

Спеціальність: Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

Напрям підготовки: педагогічна освіта

Праця педагога – це насамперед напружена праця серця лише тому, що це праця серця, це й творчість розуму

В.О.Сухомлинський

 

Професія «педагог професійного навчання» є інтегрованою, оскільки передбачає фахову і психолого-педагогічну підготовку. Випускники за фахом «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» володіють навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій у керуванні та навчанні, здатні поширити свої знання і передати їх учням професійно-технічних навчальних закладах, студентам вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.

 

Ви отримаєте ґрунтовну практичну підготовку в галузях:

  • програмування в різних середовищах;
  • побудови інформаційних систем для керування й навчання;
  • роботи з інтелектуальними, зокрема, експертними системами;
  • роботи з мережевими технологіями, Internet-технологіями, Web-дизайном;
  • роботи з мультимедійними засобами, засобами широкоформатної демонстрації і засобами побудови презентацій;
  • роботи із системами автоматизованого проектування;
  • загальної та вікової психології, психології праці;

 

Фахівець може обіймати такі посади:

як фахівець у галузі керування технічними процесами: технік-програміст, оператор електронно-обчислювальної техніки, референт, адміністративний секретар, інженер тощо;

як спеціаліст у галузі освіти – викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій вищого навчального закладу II-IV рівнів акредитації, методист вищої категорії, асистент, молодший науковий співробітник, старший лаборант навчального процесу, завідувач навчальної лабораторії, інструктор (майстер) виробничого навчання тощо.

Студенти беруть активну участь у науково-теоретичних, науково-методичних та науково-практичних конференціях різного рівня, семінарах, симпозіумах. Студенти працюють у проблемних гуртках, наукових групах

Щорічно на кафедрі проводяться педагогічні читання, присвячені спадщині В.О Сухомлинського та А.С. Макаренка; олімпіади,конкурс на «Кращого майбутнього інженера-педагога», науково-практичні та науково-методичні конференції.

Як майбутні викладачі наші студенти вчаться організовувати та проводити виховні заходи. Наприклад, “Суд над комп’ютером”, “День святого Валентина”та ін.

 

Т е р м і н     н а в ч а н н я

БАКАЛАВР(4 роки): За напрямом підготовки “Професійна освіта (за профілем)”. Кваліфікація:педагог професійного навчання – фахівець у галузі комп’ютерних технологій.

СПЕЦІАЛІСТ(5 років): За спеціальністю “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”. Кваліфікація: інженер-педагог з комп’ютерних технологій.

МАГІСТР(5 років): За спеціальністю “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”. Кваліфікація: педагог-дослідник, професіонал у галузі комп’ютерних технологій.