Методичні матеріали для студентів

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ КАФЕДРИ

Проскануйте QR-код для переходу до “Методичних матеріалів кафедри”. 

Для того, щоб відсканувати QR-код, вам потрібно скористатися смартфоном або планшетом з камерою. Також у вас повинна бути встановлена програма-сканер QR-коду. 

  • Запустіть програму QR-сканер і наведіть камеру пристрою на код;
  • Програма розпізнає вміст коду, а ви отримаєте відповідне вмісту пропозицію;
  • В залежності від вмісту ви зможете перейти за посиланням за допомогою браузера або зберегти дані.

 

 

Методичні матеріали кафедри 

Українська мова за професійним спрямуванням

Посібник з укр. мови за професійним спрямуванням

Історія України та української культури

Україна: нариси історії державотворення. Курс лекцій з «Історії України». Навчальний посібник для студентів денної і заочної форми навчання.

Практичний модуль (Семінарські заняття) з курсу «Історія України та української культури» (для студентів I курсу денної форми навчання усіх спеціальностей)

Типові завдання для індивідуальної роботи (для студентів I курсу денної форми навчання усіх спеціальностей)

Екзамен (заочна форма навчання)

Екзамен (денна форма навчання)

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності:

Методичні вказівки до практичних занять з НПОО

Основи науково-педагогічних досліджень:

Методичні вказівки до самостійної роботи ОНПД

Методичні вказівки до практичних занять ОНПД

Магістерська робота:

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи

Курсова робота з професійної педагогіки

Методичні вказівки до виконання курсової роботи із професійної педагогіки для студентів другого курсу

Кваліфікаційна робота:

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форм навчання