Методичні матеріали

Методичні матеріали з курсу «Історія України та української культури»

Україна: нариси історії державотворення. Курс лекцій з «Історії України». Навчальний посібник для студентів денної і заочної форми навчання.

Практичний модуль (Семінарські заняття) з курсу «Історія України та української культури» (для студентів I курсу денної форми навчання усіх спеціальностей)  Кривий Ріг – 2015

Типові завдання для індивідуальної роботи (для студентів I курсу денної форми навчання усіх спеціальностей) Кривий Ріг – 2015

Перелік дисциплін кафедри ІПМП

Кваліфікаційна робота

Вікова і педагогічна психологія:

Методичні вказівки до самостійних робіт з вікової та педагогічної психології

Методичні вказівки до практичних занять з вікової та педагогічної психології

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності:

Методичні вказівки до практичних занять 2010

Методичні вказівки до самостійної роботи 2010

Креативні технології навчання:

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Методичні рекомендації для практичних занять

Методичні вказівки з Конфліктології:

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до самостійної роботи

Метод вказівки до практ. занять-2010

Метод вказівки до самост. роботи-2010

Нормативно-правове забезпечення освітньї діяльності:

Методичні вказівки до практичних занять з НПОО

Методичні вказівки до самостійних робіт з НПОО

Основи інженерно-педагогічної творчості:

Метдичні вказівки до практичних занять з ОІПТ

Метод.вказ. до практ. зан. з ОІПТ – книжка

Метод.вказ.до СР з ОІПТ

Методичні вказівки до СР з ОІПТ – книжка

Педагогічний коучинг:

Мет.вказ. до СР – 2015

Метод.вказ.до практ.занять – 2015

Практики:

Мет. вк. ПРАКТИКА для 5 курс – 2015

Мет.вказів. ПРАКТИКА 4 курс – 2015

Методичка з НПП – 2015

Методичка Технологічна практика

Психологія вищої школи:

Метод. вказ. до практ. зан.

Метод.вказ. до самостійної роботи

Психологія праці:

псих. праці практ. зан

псих. праці СР

Психологія+Псих.вищ.школи+Конфліктологія:

Мет. вказ.до СР з Психології- Стецкевич,2010

Мет.вказ.практ. зан. з Психології – Стецкевич, 2010

Метод. вказ до практ. зан.з Психології-Тарасова 2010

Метод.вказ. з Основ псих. та пед. – Тарасова, 2005

Психологія-навч.метод.посібн. Тарасова, Стецкевич 2008

Термінологічний словник – Тарасова 2005

Теоретико-правові основи освіти та вступ до спеціальності:

Метод.вказ. до СР (нова версія)

Метод.вказ. до практ. (нова версія)

Мет. вказ. до СР з дисц. ТПООВС .

Метод.вказ. до практ. зан. Вступ до спеціальності

Метод.вказ.до практ. зан з Вступу – книжка

Методичка до СР- Вступ до спец. – книжка

Методичні вказівки до ПР 1 курс ТПООВС

Освітнє право_Астахов

Теорія і методика профорієнтаційної роботи:

Методичка до СР – книжка

Методичні рекомендації до практичних занять. doc

Теорія і практика експерименту:

Метод. вказівки до лаб.занять

Методичка до самост. роботи

Журавлев ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ

Брызгалова Введение в научно-педагогическое исследование

Українська мова (за професійним спрямуванням):

Метод. вказівки до самост.роботи – 13

Мет. вказ. до практ.занять з Укр.мови за проф.спрям.-2013:

частина 1

частина_2

Метод.вказівки до практ. занять з укр. мови-2015:

Мет од. вказ з УКр. мови – 2015

Мет. вказ. з УКР. МОВИ-2015 Верстка