Нові форми співпраці з партнерами-стейкхолдерами в дії

15 квітня 2021 року в межах співпраці з Приватним закладом «Центр професійної освіти і навчання» на запрошення директора Семенова Андрія Івановича для працівників Криворізького залізорудного комбінату, які проходили курс підвищення фахової кваліфікації в Центрі, науково-педагогічними працівниками кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету канд. психол. наук, доцентом Тарасовою О.В. та канд. пед. наук, доцентом Сулимою Т.С. був проведений тренінг з теми: «Емоційний стан працівника як причина нещасного випадку в умовах виробництва. Профілактика емоційного та професійного вигорання».

Нестандартний підхід до представлення такого важливого аспекту в професійній діяльності викликав інтерес у слухачів та працівників Центру. Учасники висловили бажання подальшого «занурення» у психологію праці, конфліктологію в професійній діяльності, психологію управління, психопедагогіку професійної діяльності та методику здійснення наставництва в умовах виробництва.

Зустріч із випускниками спеціальності «Професійна освіта»23 квітня 2021 р.

23 квітня 2021 р.  відбулась зустріч із випускниками спеціальності «Професійна освіта» в онлайн форматі з питань поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Цифрові технології)».  

Заздалегідь випускники мали можливість ознайомитись із чинними навчальними планами, а під час зустрічі висунули свої пропозиції щодо змін у змісті освіти майбутніх бакалаврів і магістрів, враховуючи свій досвід навчання та застосування отриманих знань під час професійної діяльності.

Зустріч пройшла в атмосфері доброзичливості та плідному обговоренні порушених питань. Чекаємо на подальшу плідну співпрацю з нашими випускниками!

Гостьова лекція Україна-Казахстан

У контексті міжнародної співпраці та згідно з договором між Криворізьким національним університетом та Карагандинським університетом імені академіка Є.А. Букетова (Республіка Казахстан), 20 квітня за підтримки кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти відбулася гостьова лекція для педагогів та здобувачів ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)», «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)» на тему: «Підготовка педагогів професійного навчання для системи технічної і професійної освіти в Республіці Казахстан».
Із вітальним словом виступив ректор КНУ професор Ступнік Микола Іванович, наголосивши на важливості таких зустрічей задля обміну досвідом, який є цікавим як для викладачів, так і для студентів.
Спікером від ЗВО «Карагандинський університет імені академіка Є. А. Букетова» була кандидат педагогічних наук, професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Шрайманова Гульмира.
Під час лекції було презентовано систему навчання в казахському освітньому закладі, зокрема підготовку педагогів професійного навчання, акцентовано увагу на важливості зворотного зв’язку, інтерактиву та психодидактичного підходу в педагогічній парадигмі.
Після виступу Шрайманова Гульмира дала відповіді на запитання викладачів та студентів. Жвава дискусія засвідчила неабиякий інтерес до порушеної теми. А студенти відчули важливість і перспективність обраної професії
На завершення всі присутні висловили побажання продовження таких зустрічей.

Наукову роботу Мельник Карини відзначили Дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

14 квітня 2021 р. на базі Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» в режимі онлайн-конференції за допомогою сервісу Google Meet. 

На конкурс було подано студентські наукові роботи з провідних закладів вищої освіти України. Всього до участі в ІІ турі конкурсу було подано 86 робіт, запрошено на підсумкову конференцію 28 учасників із 18 міст України.

Учасників розподілили за чотирма секціями. Магістрантка I-го курсу зі спеціальності 015«Професійна освіта (Цифрові технології)» Мельник Карина в секції «Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання» захищала наукову роботу «Розвиток пізнавальної самостійності в учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти». Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Олена Володимирівна.

Вітаємо Мельник Карину та її наукового керівника Тарасову Олену Володимирівну з успішним захистом роботи, яку відзначено дипломом ІІІ ступеня. Бажаємо наукових звершень, яскравих ідей і нестримної жаги до пізнання нового.

Курси з «Основ психолого-педагогічного мінімуму» для працівників ПрАТ «Полтавський ГЗК»

Серед умов, які впливають на якість професійного навчання виробничого персоналу, є наявність на підприємствах кваліфікованих штатних викладачів-педагогів. Як показує практика, основні недоліки в діяльності підприємств щодо професійного навчання кадрів на виробництві є наслідком незнання відповідними працівниками вимог нормативно-правових документів, відсутність у працівників, які проводять заняття з професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання, базової педагогічної освіти, а відповідно і психолого-педагогічної компетентності.

З метою розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів професійного навчання кадрів на виробництві, викладачами кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти доцентом Тарасовою О. В. та доцентом Сулимою Т. С. було проведено курси підвищення кваліфікації працівників ПрАТ «Полтавський ГЗК», які залучаються до організації та проведення професійного навчання на виробництві. Курси з «Основ психолого-педагогічного мінімуму» проходили в дистанційному форматі.

Головною особливістю курсу є те, що він надає можливість слухачам підвищити свій професійний рівень і компетенцію, змогу самореалізуватися як творчій особистості; озброює теоретичними знаннями сучасної психологічної та педагогічної наук та уміннями, які необхідні для ефективної організації професійно-педагогічної діяльності в умовах виробництва.

Навчання викладачі максимально урізноманітнювали міні-лекціями з застосуванням техніки зворотного зв’язку, тематичними лекціями з елементами евристичної бесіди, груповими дискусіями, ситуативними завданнями,  психолого-педагогічними тренінгами з використанням ділових ігор та кейс-технологій тощо. На завершення навчання відбувся захист проєктів слухачами, що сприяло розвитку процесу їхнього особистісного зростання, реалізації творчого потенціалу, формуванню умінь, які необхідні для ефективної організації професійного навчання робітників в умовах виробництва.

ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ «ІКТ В ОСВІТІ», СТУДЕНТ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ РАДЧЕНКО (ПОЦТ-18) ВИБОРОВ І МІСЦЕ

2 квітня 2021 р. у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (офіційний сайт конкурсу – http://icte.mdpu.org.ua).

Конкурс проводиться задля створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їхнього інтересу до дослідницької роботи, оволодіння інноваційними освітніми технологіями.

На розгляд галузевої конкурсної комісії було представлено 72 наукові роботи з 30 закладів вищої освіти різних регіонів України. За результатами подвійного сліпого рецензування наукових робіт експертами було сформовано рейтинговий список учасників.

За результатами публічного захисту Анатолій Андрійович Радченко (студент факультету інформаційних технологій КНУ) виборов І місце, з роботою на тему: «Методика використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів». Науковий керівник канд. пед. наук., ст. викладач каф. ІПМП В. В. Ткачук.

Онлайн-захід «Академічна доброчесність як складова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті»

12 квітня 2021 року в Криворізькому національному університеті був проведений для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 015 Професійна освіта (Цифрові технології), 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка), 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність онлайн-захід «Академічна доброчесність як складова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті». Спікерки – керівник Центру забезпечення якості вищої освіти університету, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Тарасова Олена Володимирівна та провідний фахівець Центру забезпечення якості вищої освіти університету, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри збагачення корисних копалин і хімії Кушнірук Наталя Володимирівна.
Під час заходу Тарасова О.В. апелювала до Закону України «Про вищу освіту» й зауважила, що ключовим фактором забезпечення академічної доброчесності є передусім позиція академічної спільноти, її власні вимоги, що відображаються у внутрішніх правилах університету. Вона наголосила на зобов’язанні дотримуватися в освітньому процесі та науковій діяльності академічної доброчесності, пояснила сутність понять: академічний плагіат; фабрикація; фальсифікація; списування. Окрім того, спікерка наголосила на видах академічної відповідальності, з якими детально можна ознайомитися в «Положенні про академічну доброчесність КНУ» та «Кодексі академічної доброчесності КНУ», що розміщено на офіційному сайті Університету.
Зважаючи на те, що студентів зазвичай цікавлять вимоги до написання наукових робіт, способи запобігання плагіату та дотримання принципів академічної доброчесності під час написання випускових робіт, Кушнірук Н.В. розповіла про особливості процедури перевірки робіт на наявність академічного плагіату, що здійснюється в Університеті, та поділилася зі студентами простими лайфхаками щодо створення оригінальної роботи з дотриманням академічної доброчесності.
Загалом захід пройшов на високому рівні, а слухачі проявили неабиякий інтерес до порушеного питання.

Гостьове заняття

Майбутній педагог професійного навчання повинен вміти приймати рішення та нести відповідальність за них, мати комунікативну компетентність, незалежність, особистісну мобільність, безперервно навчатись, бути професійно зрілим, творчим, самоорганізованим, бути здатним до самомобілізації, самосприйняття, саморозвитку та самовдосконалення.

Зважаючи на це, 06 квітня 2021 року  при вивченні дисципліни «Психологія» зі здобувачами вищої освіти ІІ курсу спеціальності 015 «Професійна освіта (цифрові технології)» та 015 «Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка)» своїм досвідом поділилася випускниця магістратури 2019 року Кулібаба Анна Сергіївна, викладач Малої Комп’ютерної Академії «ШАГ», яка успішно захистила магістерську роботу на тему: «Розвиток особистісної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання».

Анна Сергіївна визначила сутнісні характеристики особистісної мобільності та розкрила прояви особистісної активності, готовності виконувати соціальні ролі, адаптивності, креативності, компетентності, комунікативності, соціальної перцепції, саморозвитку та самовдосконалення у своїй професійній діяльності.

Окрім того, Анна Сергіївна презентувала здобувачам розроблений онлайн-тренінг та методичні рекомендації тренеру щодо його проведення. Програма тренінгу передбачає шість дистанційних занять з використанням ІКТ, які спрямовано на розвиток критеріїв особистісної мобільності, передбачають різні методи навчання та поєднання теорії із практикою.

Переконані, що такі заняття сприяють мотиваційній діяльності студентів та надихають їх на нові пошуки й звершення!

Вибір власної навчальної траєкторії

Відповідно до Положення про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання студенти груп ПО-20, ПО-20ск, ПО-19, ПО-19ск, ПО-18, ПО-18ск здійснили обрання вибіркових дисциплін.
Задля цього було проведено зустрічі із викладачами різних кафедр, які представили свої дисципліни, що дало можливість студентам зробити свій свідомий вибір.
Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що сприяє академічній мобільності студентів та дозволяє здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Дбаємо про якість освіти, залучаючи до навчального процесу педагогів-практиків

В умовах реформаційних змін системи вищої освіти співпраця зі стейкхолдерами є одним із засобів поліпшення якості підготовки фахівців. Кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти пишається тим, що до реалізації навчального процесу долучаються випускники, які в ролі зацікавлених осіб допомагають удосконалювати процес підготовки бакалаврів із професійної освіти за спеціалізаціями.
Так, 02 квітня 2021 року в межах дисципліни «Методика професійного навчання» зі здобувачами освіти ІІІ курсу спеціальності 015 «Професійна освіта (цифрові технології)» своїм практичним і методичним досвідом поділилася випускниця магістратури 2014 року Мартиненко Катерина Валеріївна – методист, викладач інформатики Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. Вона ознайомила студентів із тим, які законодавчі документи регламентують розроблення планової документації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розкрила особливості розробки освітньої програми з професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, навчальних програм з теоретичної та професійно-практичної підготовки, поурочно-тематичних планів тощо. Особлива увага була приділена вимогам до комплексно-методичного забезпечення професії.
Здобувачі освіти отримали ґрунтовні відповіді на запитання щодо тематики зустрічі, які сприяли також цікавій дискусії навколо проблем підвищення престижності робітничої професії та мотивації до професійно-педагогічної діяльності викладачів.
Співпраця триватиме й надалі. Тематика нових зустрічей, зміст заходів, запропоновані Катериною Валеріївною, нададуть можливість активізувати науково-дослідну роботу здобувачів освіти, яка матиме не лише теоретичне, а й вагоме практичне значення для закладів професійної (професійно-технічної) освіти.