Архіви авторів: PO16

Про PO16

Qqp9Fit6(lk5N!sibm8J6sqH

Гостьове заняття

Майбутній педагог професійного навчання повинен вміти приймати рішення та нести відповідальність за них, мати комунікативну компетентність, незалежність, особистісну мобільність, безперервно навчатись, бути професійно зрілим, творчим, самоорганізованим, бути здатним до самомобілізації, самосприйняття, саморозвитку та самовдосконалення.

Зважаючи на це, 06 квітня 2021 року  при вивченні дисципліни «Психологія» зі здобувачами вищої освіти ІІ курсу спеціальності 015 «Професійна освіта (цифрові технології)» та 015 «Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка)» своїм досвідом поділилася випускниця магістратури 2019 року Кулібаба Анна Сергіївна, викладач Малої Комп’ютерної Академії «ШАГ», яка успішно захистила магістерську роботу на тему: «Розвиток особистісної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання».

Анна Сергіївна визначила сутнісні характеристики особистісної мобільності та розкрила прояви особистісної активності, готовності виконувати соціальні ролі, адаптивності, креативності, компетентності, комунікативності, соціальної перцепції, саморозвитку та самовдосконалення у своїй професійній діяльності.

Окрім того, Анна Сергіївна презентувала здобувачам розроблений онлайн-тренінг та методичні рекомендації тренеру щодо його проведення. Програма тренінгу передбачає шість дистанційних занять з використанням ІКТ, які спрямовано на розвиток критеріїв особистісної мобільності, передбачають різні методи навчання та поєднання теорії із практикою.

Переконані, що такі заняття сприяють мотиваційній діяльності студентів та надихають їх на нові пошуки й звершення!

Вибір власної навчальної траєкторії

Відповідно до Положення про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання студенти груп ПО-20, ПО-20ск, ПО-19, ПО-19ск, ПО-18, ПО-18ск здійснили обрання вибіркових дисциплін.
Задля цього було проведено зустрічі із викладачами різних кафедр, які представили свої дисципліни, що дало можливість студентам зробити свій свідомий вибір.
Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що сприяє академічній мобільності студентів та дозволяє здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Дбаємо про якість освіти, залучаючи до навчального процесу педагогів-практиків

В умовах реформаційних змін системи вищої освіти співпраця зі стейкхолдерами є одним із засобів поліпшення якості підготовки фахівців. Кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти пишається тим, що до реалізації навчального процесу долучаються випускники, які в ролі зацікавлених осіб допомагають удосконалювати процес підготовки бакалаврів із професійної освіти за спеціалізаціями.
Так, 02 квітня 2021 року в межах дисципліни «Методика професійного навчання» зі здобувачами освіти ІІІ курсу спеціальності 015 «Професійна освіта (цифрові технології)» своїм практичним і методичним досвідом поділилася випускниця магістратури 2014 року Мартиненко Катерина Валеріївна – методист, викладач інформатики Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. Вона ознайомила студентів із тим, які законодавчі документи регламентують розроблення планової документації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розкрила особливості розробки освітньої програми з професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, навчальних програм з теоретичної та професійно-практичної підготовки, поурочно-тематичних планів тощо. Особлива увага була приділена вимогам до комплексно-методичного забезпечення професії.
Здобувачі освіти отримали ґрунтовні відповіді на запитання щодо тематики зустрічі, які сприяли також цікавій дискусії навколо проблем підвищення престижності робітничої професії та мотивації до професійно-педагогічної діяльності викладачів.
Співпраця триватиме й надалі. Тематика нових зустрічей, зміст заходів, запропоновані Катериною Валеріївною, нададуть можливість активізувати науково-дослідну роботу здобувачів освіти, яка матиме не лише теоретичне, а й вагоме практичне значення для закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

До ювілею Лесі Українки

Цьогорічні іноземні студенти ознайомилися із творчістю Лесі Українки (до вшанування річниці мисткині). ПВ-20-1, групі студентів із Марокко ( викладач – Гладир Я.С.) було запропоновано до перегляду фільм про Лесю Українку арабською мовою. На цьому цікавому заході будо проведено паралелі між української та арабською поетичними культурами, адже Леся Українка тривалий час перебувала в Єгипті. Студенти переглянули збірку її віршів арабською мовою (у перекладах , нещодавно презентованих посольством Єгипту) та поділились своїми враженнями.

Гостьова лекція

3 березня 2021 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)» та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Професійна освіта (Комп’ютерні  технології) відбулася гостьова лекція директора ВСП «Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету», кандидата педагогічних наук Дубінецького Володимира Володимировича на тему: «Практичні аспекти управлінської діяльності в закладі професійної освіти». Було розглянуто сутність та основні етапи прийняття управлінських рішень у закладі професійної освіти, визначено ефективні механізми прийняття управлінських рішень у педагогічній діяльності. Важливою складовою лекції стало представлення процедури та особливостей стратегічного управління в Автотранспортному фаховому коледжі. Дискусія до лекційного матеріалу була зосереджена на обговоренні засобів  мотивації до навчання студентів коледжу, порушено питання щодо ефективної профорієнтації вступників та дистанційного навчання студентів коледжу в умовах карантину.

Конференція з практики

Упродовж трьох тижнів (з 01.02.2021 до 19.02.2021) студенти 4 курсу групи ПО-17 (спеціальність – «Професійна освіта» (комп’ютерні технології)) кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти проходили педагогічну практику на базі професійно-технічних навчальних закладів.

Розподіл студентів за місцям проходження практики був проведений так:

Ляшенко Р., Кириченко С. та Ткач М. були закріплені за «Криворізьким професійним гірничо-технологічним ліцеєм»;

Бражник М. та Клименко А.  – ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу»;

Куроп’ятников А., Семененко Є. та Тупальський О. проходили практику при ДПТНЗ «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №1 у м. Кривий Ріг»;

Ковальова А., Тараненко К. та Шевченко Д. випробовували свої педагогічні сили на базі «Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування».

Педагогічною практикою було передбачено набуття досвіду від викладачів інформатики та проведення двох відкритих уроків – теоретичного й практичного. Для проведення виховного заходу навчальні заклади запропонували таку тематику: виховна година, присвячена «Тижню безпечного Інтернету» (з 8 до 14 лютого) та виховний захід на тему «32-а річниця виводу військ з Афганістану» (15лютого).

За час проходження практики студенти-практиканти отримали безліч позитивних емоцій та корисного досвіду. І навіть карантинні обмеження не встали цьому на заваді!

Про результати проходження педагогічної практики студенти доповіли на звітній конференції 02.03.2021 року.

Вебінар на тему: “Роль здобувачів освіти у забезпеченні якісного навчання за освітньою програмою”

3 березня 2021 року кафедрою  професійної та соціально-гуманітарної освіти було проведено вебінар для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (4 курс) та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (1 та 2 курси) на тему: «Роль здобувачів освіти у забезпеченні якісного навчання за освітньою програмою».

Під час вебінару викладачі кафедри Тарасова О.В., Сулима Т.С., Басюк Л.Б., Ушаткіна С.О. наголосили на важливості процедури акредитації освітньої програми, пояснили суть нормативних документів та роль гаранта освітньої програми, наголосили на важливості проходження анкетування учасників освітнього процесу; розглянули питання академічної доброчесності, наукової роботи здобувачів освіти, проходження ними різних видів практик під час навчання. Детально зупинились на важливості процедури перегляду освітньої програми та здійснення індивідуальної траєкторії здобувачів освіти.

У своїх виступах викладачі акцентували увагу на тому, що якість навчання неабиякою мірою залежить від умотивованості та активної залученості кожного до навчального процесу.

Завершився вебінар активним обговоренням зі слухачами порушених питань, що засвідчило їхній високий інтерес та зацікавлення окресленою темою.

Святкування Міжнародного дня рідної мови!

Американські Ради з міжнародної освіти у межах упровадження проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”(AcademIQ) запрошують до участі у Вебінарі «Для чого вчитися: поради для успішної кар’єри» від засновника та CEO компанії Lobby X Владислава Грезєва

Подія буде корисною для тих, хто бажає дізнатися про тенденції на ринку праці. Під
час лекції будуть порушені питання щодо навичок, які потрібні для того, аби
побудувати успішну кар`єру, і яким чином молодь може бути рушієм змін в країні.
 
Коли: 2 березня 2021 року, 16:00
Де: платформа Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/87421640797
Участь: безкоштовна за умови попередньої реєстрації
Лінк до реєстраційної форми:  https://forms.gle/Wmm8N2c6FChRdrhh8
 
Більше інформації про подію та спікера читайте на
сайті:  https://academiq.org.ua/novyny/porady-dlya-uspishnoyi-karyery-vid-vlada-grezieva/

Кафедра вітає усіх студентів та викладачів із новим семестром!