Абітурієнту

Для осіб з інвалідністю:

Професіограми спеціальностей

015 – Професійна освіта (спеціалізація – цифрові технології).

015 – Професійна освіта(спеціалізація – енергетика, електротехніка та електромеханіка).