Конференції

Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів і молодих дослідників«Молодий науковець ХХІ століття» відбулася 19 листопада 2014 року на базі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки.

Програма конференції охопила широке коло питань, які пов’язані з проблемами різних галузей науки.

4

Робота конференції проводилася за такими напрямами:

– гуманізація та гуманітаризація освіти як чинник творчого розвитку майбутнього фахівця;

– психолого-педагогічні проблеми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

– проблеми підготовки гірничих інженерів;

– мовна особистість майбутнього фахівця;

– інновації в техніці й економіці.

У роботі конференції взяли участь викладачі, студенти і молоді науковці нашого університету, ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського», «Університету менеджменту освіти» НАПН України, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного авіаційного університету.