Конференції

16 Листопада 2017 року  відбудеться міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів і молодих дослідників «Молодий науковець ХХІ століття».

Подовжено термін подачі матеріалів до 1 жовтня 2017.

Завантажити інформаційний лист конференції.

 

19 Листопада 2014 року на базі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки відбулася міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів і молодих дослідників «Молодий науковець ХХІ століття».

Програма конференції охопила широке коло питань, які пов’язані з проблемами різних галузей науки.

4

Робота конференції проводилася за такими напрямами:

– гуманізація та гуманітаризація освіти як чинник творчого розвитку майбутнього фахівця;

– психолого-педагогічні проблеми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

– проблеми підготовки гірничих інженерів;

– мовна особистість майбутнього фахівця;

– інновації в техніці й економіці.

У роботі конференції взяли участь викладачі, студенти і молоді науковці нашого університету, ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського», «Університету менеджменту освіти» НАПН України, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного авіаційного університету.