Бібліотека

Електронний архів 

Зберігання та поширення цифрових матеріалів “Криворізького національного університету” (Репозитарій)

Індексовані наукові видання

Перелік міжнародних видань, які є в наукометричній базі Scopus

Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science

Наукові фахові видання України

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на сайті МОН України

Електронні наукові фахові видання України

Перелік електронних фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на сайті МОН України

Наукові видання Криворізького національного університету

Перелік наукових видань Криворізького національного університету