Інформація про кафедру

Робота кафедри

cropped-ico.pngКафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки є випускаючою для спеціальності 6.010104 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», напряму підготовки «Педагогічна освіта», освітніх рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Кафедра забезпечує викладання багатьох гуманітарних курсів як психолого-педагогічного, так і мовно-культурологічного профілю. Її викладачі беруть активну участь у науково-теоретичних, науково-методичних та науково-практичних конференціях різного рівня, семінарах, симпозіумах, опублікували близько 300 наукових та методичних праць, серед них більшість – у виданнях ВАК України. Продовжують розроблятися нові методичні посібники, вказівки та матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів, модульні курси, дистанційні курси. Більшість викладачів мовних дисциплін працює на підготовчих курсах, допомагаючи абітурієнтам готуватися до складання вступного іспиту з української мови та літератури, є кураторами груп, проводить виховну роботу зі студентами, займається профорієнтаційною роботою. Члени кафедри працюють із проблемними студентськими групами, ведуть творчі гуртки, готують наукові роботи студентів як для виступів на студентських наукових конференціях КТУ, так і міжвузівського рівня, допомагають адаптуватися іноземним студентам до вітчизняного процесу навчання.

Щорічно проводяться педагогічні читання, присвячені спадщині В.О Сухомлинського та А.С. Макаренка, олімпіади, науково-практичні та науково-методичні конференції. У листопаді 2006 р. було успішно проведено міську науково-методичну конференцію «Психолого-педагогічні та методичні аспекти використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації». На базі кафедри створено науково-дослідну лабораторію, яку очолює к.п.н, доцент Л.Л.Сушенцева (у складі лабораторії: О.В. Тарасова, Т.С. Сулима та ін.) Напрям досліджень – розвиток професійного творчого мислення учнів професійно-технічних навчальних закладів гірничого профілю; працюють науковий (керівник – к.ф.н., доцент Л.В.Козак) та методичний (керівник – к.ф.н., доцент А.Л. Савченко) семінари; систематично проводяться різноманітні конкурси. Так, нещодавно було проведено конкурс на «Кращого майбутнього інженера-педагога», який викликав жвавий інтерес усього студентства КТУ.

На кафедрі діє підготовче відділення для іноземних громадян (керівник – Н.І. Суховенко). Іноземним студентам викладається країнознавство, російська та українська мови викладачі Н.І. Кравцова, Н.В. Шумейко, Н.І. Суховенко). Викладачі кафедри працюють з іноземцями і на просунутому етапі навчання, специфікою якого є викладання української мови.

Щомісячно випускається кафедральна газета «Педагогічний вісник» (відповідальна – Я.С. Гладир).

Забезпечують діяльність кафедри старший лаборант Л.О. Виговська та лаборант Л.В. Соколовська.

Кафедра співпрацює з іншими вищими навчальними закладами Кривого Рогу: з Криворізьким державним педагогічним університетом, Криворізьким економічним інститутом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, а також з багатьма професійно-технічними навчальними закладами міста, зокрема, Криворізьким міським методичним центром профтехосвіти.