20 червня 2023 року відбулася підсумкова атестація за освітньою програмою «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)» у формі Державного екзамену  (за результатами виконання здобувачами вищої освіти у повному обсязі навчального плану) на одержання ступеня вищої освіти бакалавра. Екзаменаційна комісія відзначила фактичну відповідність рівня освітньо-професійної підготовки здобувачів вимогам освітньо-професійної програми. За результатами складання державного екзамену здобувачам вищої освіти присвоєно ступінь вищої освіти «бакалавр» кваліфікації «Бакалавр із професійної освіти (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)».