Психологічний тренінг «Особистісні кордони»

21.11.2017 та 22.11.2017 на базі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет» у рамках акції «16 днів проти насильства» відбувся психологічний тренінг «Особистісні кордони» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта.

Ініціаторами проведення тренінгу стали завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки нашого університету канд. психол. наук, доцент Тарасова Олена Володимирівна та завідувач кафедри соціальної педагогіки та гуманітарних дисциплін Криворізького факультету Запорізького національного університету канд. психол. наук, доцент Каліщук Світлана Миколаївна.

Проведено психологічний тренінг магістрами кафедри соціальної педагогіки та гуманітарних дисциплін Криворізького факультету Запорізького національного університету Бойновою Катериною, Піскун Яною, Рябко Оленою.

У процесі творчої співпраці та практичної взаємодії учасників тренінгу з’ясовано сутнісні специфічні особливості особистісних кордонів. Під час виконання практичних вправ опрацьовано навички протистояння маніпулятивним впливам. Досліджено особистісні кордони та здійснено візуалізацію стосунків із зовнішнім світом, де кожен учасник – у центрі впливів та відносин. Паралельно визначено стратегію окреслених кордонів учасників тренінгу, аргументовано отримані результати.

Значущою у контексті захисту особистого простору була практична робота, спрямована на відпрацювання умінь відмовляти, що зазвичай дозволяє привести в норму почуття, визначає самооцінку, сприяє особистісному росту. Відповідно, під час практичної взаємодії студенти визначалися з власними кордонами, переконувалися у важливості їх формування задля удосконалення вмінь самоуправління.

Студенти спеціальності 015 – Професійна освіта констатували, що проведений психологічний тренінг є корисним, оскільки здобута інформація сприятиме визначенню стилю їхньої поведінки. Нарешті, поважаючи власні кордони, ми автоматично дбаємо про шанобливе ставлення до кордонів навколишніх.

Так, ми особистості – неповторні в своїх індивідуальностях! То ж  про це маємо заявляти, прагнучи самовдосконалення.