Вебінар на тему: “Роль здобувачів освіти у забезпеченні якісного навчання за освітньою програмою”

3 березня 2021 року кафедрою  професійної та соціально-гуманітарної освіти було проведено вебінар для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (4 курс) та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (1 та 2 курси) на тему: «Роль здобувачів освіти у забезпеченні якісного навчання за освітньою програмою».

Під час вебінару викладачі кафедри Тарасова О.В., Сулима Т.С., Басюк Л.Б., Ушаткіна С.О. наголосили на важливості процедури акредитації освітньої програми, пояснили суть нормативних документів та роль гаранта освітньої програми, наголосили на важливості проходження анкетування учасників освітнього процесу; розглянули питання академічної доброчесності, наукової роботи здобувачів освіти, проходження ними різних видів практик під час навчання. Детально зупинились на важливості процедури перегляду освітньої програми та здійснення індивідуальної траєкторії здобувачів освіти.

У своїх виступах викладачі акцентували увагу на тому, що якість навчання неабиякою мірою залежить від умотивованості та активної залученості кожного до навчального процесу.

Завершився вебінар активним обговоренням зі слухачами порушених питань, що засвідчило їхній високий інтерес та зацікавлення окресленою темою.