ОСВІТА ДЛЯ КОЖНОГО

У сучасному суспільстві спостерігається тенденція зростання кількості людей із відхиленнями здоров’я, що зумовлює неможливість або неповноцінність здобуття освіти у закладах вищої освіти. Зважаючи на положення «Про доступність вищої освіти» (ст. 3, п. 2 закону України «Про вищу освіту»), акцентуємо на необхідності адаптації системи вищої освіти, створенні умов для введення нових засобів щодо забезпечення вільного доступу до вищої освіти людям з особливими освітніми потребами.

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства відкриває для людей з особливими освітніми потребами нові перспективи, але потребує адаптації засобів ІКТ до потреб користувачів (інформація має бути представлена в доступному для них форматі).

Дослідивши програмні та апаратні засоби навчання студентів з особливими освітніми потребами, Кулібабою А. С. студенткою групи ПН-15 спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» було розроблено сайт iktstudoop.wordpress.com з посиланнями на завантаження або перегляд ІКТ для студентів з особливими освітніми потребами.

   

This slideshow requires JavaScript.

 

Окрім звичайних гіпертекстових посилань було використано технологію створення QR-кодів, що дозволяє швидко перейти на необхідний сайт за допомогою мобільного телефону. Ця технологія зручна для людей з вадами зору чи труднощами при наборі тексту.

Так, використання потенціалу апаратних та програмних ІКТ, адаптованих для навчального процесу, допоможе усунути перешкоди й організувати навчання з урахуванням індивідуальних потреб студентів з особливими освітніми потребами, та створює можливості для повноцінної, якісної та конкурентоздатної вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами.